Witold Pikto-Pietkiewicz

  

[Komentarz:] Badanie ACCORD potwierdza dotychczasowe wskazania do leczenia fibratami w cukrzycy typu 2 – komentarz do wyników badania ACCORD

[Commentary: ACCORD study confirms hitherto indications for treatment with fibrates in type 2 diabetes - comment on ACCORD results] Medycyna Faktów 2010; 1(6): 137-141. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY