Marcin Grabowski

Rodzaje badań klinicznych

Kinds of clinical trials Medycyna Faktów 2010; 1(6): 98-101. DOI:
STRESZCZENIE

Badania: obserwacyjne, kohortowe, przekrojowe i z randomizacją to najczęściej stosowane typy badań klinicznych. W badaniu obserwacyjnym narażenie na daną interwencję lub czynnik nie zależy od protokołu badania. Randomizacja zapewnia kontrolę tak zwanych czynników zakłócających, ponieważ losowość powoduje porównywalny rozkład tych czynników. Badanie, w którym ani pacjenci, ani lekarze nie wiedzą, do jakich grup terapeutycznych zostali przydzieleni ci pierwsi, jest badaniem podwójnie ślepym.

ABSTRACT

Observational, cohort, cross-sectional and randomized studies are the most common types of clinical trial used in practice. In observational study influence of a treatment is not driven by protocol. Randomization which uses random allocation of different interventions to subjects is an effective method for balancing confounding factors. Double-blind study is an experimental procedure in which neither the subjects of the experiment (patient) nor the persons administering the experiment (physician) know the critical aspects of the experiment.

POPRZEDNIE NUMERY