Patryk Krzyżak

Protokoły komunikacyjne w Internecie

Internet communication protocols Medycyna Faktów 2010; 1(6): 94-96. DOI:
STRESZCZENIE

Do przesyłania danych w Internecie służą protokoły komunikacyjne. W bieżącym numerze zostały przedstawione najpopularniejsze z nich oraz pokrótce omówiono zasady ich działania.

ABSTRACT

To send data over the Interent special communication protocols were designed. In this issue the most popular protocols and their principles are discussed.

POPRZEDNIE NUMERY