Andrzej Światowiec, Marek Kuch

Metaboliczne aspekty działania leków beta-adrenolitycznych – część I

Metabolic aspects of beta-blockers action – part I Medycyna Faktów 2010; 1(6): 88-92. DOI:
STRESZCZENIE

Leki β-adrenolityczne są niejednorodną grupą leków, o bardzo szerokich wskazaniach i licznych przeciwwskazaniach. Niemniej, bez tej grupy leków nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj farmakoterapię chorób sercowo-naczyniowych. Poza klasycznymi wskazaniami, takimi jak: choroba niedokrwienna serca i zawał serca, nadciśnienie tętnicze, przewlekła niewydolność serca i zaburzenia rytmu, nowoczesne β-adrenolityki mają je rozszerzone o cukrzycę, zaburzenia lipidowe i niewydolność nerek. Autorzy artykułu podsumowują aktualną wiedzę o tej fascynującej grupie leków.

ABSTRACT

Beta-adrenergic blockers represent a heterogeneous group of agents, with a broad range of therapeutic indications but also numerous contraindications for their application. Nevertheless it would be hard to consider any contemporary pharmacotherapy of the cardiovascular disorders without beta-blockers. Due to introduction of the new generation of the beta-adrenergic blockers into clinical practice, their spectrum of indications extended substantially from many classic, such as ischemic heart disease, myocardial infarction, arterial hypertension, congestive heart failure and cardiac arrhythmias to the new ones, including diabetes mellitus, hyperlipidemia and renal failure. This review was designed to present current knowledge about this group of agents.

POPRZEDNIE NUMERY