Włodzimierz Gierlak, Marek Kuch

Kwas acetylosalicylowy – rola w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego i ich leczeniu

Acetylsalicylic acid – the role in prevention and treatment cardiovascular diseases Medycyna Faktów 2010; 1(6): 78-87. DOI:
STRESZCZENIE

Kwas acetylosalicylowy jako lek przeciwpłytkowy jest stosowany od ponad 50 lat. Działanie antyagregacyjne aspiryny polega na nieodwracalnym blokowaniu cyklooksygenazy płytkowej, kluczowego enzymu na szlaku przemian prostaglandyn. Blokowanie cyklooksygenazy prowadzi do utraty zdolności syntezy tromboksanu A2, najsilniejszej substancji naczynioobkurczającej i stymulującej agregację płytek. Kwas acetylosalicylowy poprzez działanie przeciwpłytkowe zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Nadal prowadzone są badania nad antyagregacyjnym działaniem kwasu acetylosalicylowego. Wyniki dużych badań epidemiologicznych oraz metaanaliz wskazują na znamienne statystycznie zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych u pacjentów przyjmujących kwas acetylosalicylowy. Istotny problem towarzyszący leczeniu przeciwpłytkowemu stanowi aspirynooporność. Konieczne jest wypracowanie jednolitych metod pozwalających na identyfikację pacjentów z aspirynoopornością w celu podjęcia skutecznego leczenia antyagregacyjnego.

ABSTRACT

Acetylsalicylic acid (ASA) is a well established antithrombotic drug. The basis of the antithrombotic effect of ASA is the irreversible inhibition of platelet cyclooxygenase, a key enzyme in prostaglandin metabolism. As a consequence, platelets lose their capacity to synthesize tromboxane A2 which induces platelet aggregation and has vasoconstrictive properties. Acetylsalicylic acid inhibits platelet activation and reduces thrombotic complications in patients at risk of coronary artery disease, myocardial infarction and stroke. The antithrombotic effect of ASA has been extensively clinically studied and documented. Large epidemiological studies and comprehensive meta-analyses have shown that ASA significantly reduces the risk of thromboembolic vascular events. Aspirin resistance has been reported in patients with cardiovascular, cerebrovascular and peripheral vascular disease. Strategies are needed to identify patients at risk for aspirin resistance who might benefit from alternative or dual antiplatelet therapy.

POPRZEDNIE NUMERY