Grzegorz Dzida

     

Diabetologia dla POZ – wykorzystanie metforminy w leczeniu stanu przedcukrzycowego, prewencji pierwotnej oraz prewencji wtórnej w cukrzycy typu 2

Diabetology for primary health care – the use of metformin in the treatment of prediabetes, primary prevention and secondary prevention in type 2 diabetes Medycyna Faktów 2021; 4(53): 346-348 DOI: 10.24292/01.MF.0421.2
STRESZCZENIE

Zalecenia postępowania w cukrzycy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2021 jako nowe kryterium rozpoznania cukrzycy wprowadzają odsetek hemoglobiny glikowanej HbA1c > 6,5%. Jest to szczególnie ważne obecnie, w okresie epidemii COVID-19, dla pacjentów z rozpoznanym stanem przedcukrzycowym już stosujących metforminę, pozwala bowiem zwolnić z konieczności przeprowadzania doustnego testu tolerancji glukozy. W artykule opisano zasady stosowania metforminy w prewencji cukrzycy typu 2.

ABSTRACT

The 2021 guidelines on the management of diabetes by the Polish Diabetes Association introduce the new criterion for the diagnosis of diabetes – percentage of glycated hemoglobin HbA1c > 6.5%. This is important, especially now, during the COVID-19 epidemic, for patients with diagnosed pre-diabetes who are already using metformin, as it allows to release the need for an oral glucose tolerance test. The article describes the principles of using metformin in the prevention of type 2 diabetes.

POPRZEDNIE NUMERY