Radosław Grabysa

     

Nowe wytyczne leczenia niewydolności serca 2021

New guidelines for the heart failure treatment (2021) Medycyna Faktów 2021; 4(53): 338-342 DOI: 10.24292/01.MF.0421.1
STRESZCZENIE

Podczas tegorocznego kongresu ESC w Londynie ogłoszono aktualizację wytycznych dotyczących leczenia przewlekłej niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Główna zmiana w stosunku do wcześniejszych zaleceń polega na odejściu od długotrwałej strategii miareczkowania i stosowaniu prostszego i szybszego schematu opartego na czterech grupach leków: blokujących układ renina–angiotensyna–aldosteron (ACE-I, ARNI), inhibitorach kotransportera sodowo-glukozowego (dapagliflozyna, empagliflozyna), lekach β-adrenolitycznych, inhibitorach receptora mineralokortykoidowego.

ABSTRACT

At this year’s ESC congress in London, it was announced an update of the guidelines for the treatment of chronic heart failure with reduced left ventricular ejection fraction. Key change compared to last guidelines is withdrawal the long-term titration strategy and introducing a simpler and faster regimen based on four groups of drugs: blocking the renin–angiotensin–aldosterone system (ACE-I, ARNI), sodium-glucose co-transporter inhibitors (dapagliflozin, empagliflozin), β-adrenolytic drugs, mineralocorticoid receptor inhibitors.

POPRZEDNIE NUMERY