Izabela Taranta, Piotr Ciostek

Znaczenie statyn w chirurgii naczyniowej

Meaning of statin use in vascular surgery Medycyna Faktów 2010; 1(6): 70-76. DOI:
STRESZCZENIE

Rozpowszechnienie zastosowania statyn w praktyce medycznej sprawia, że stosuje je wielu pacjentów kwalifikowanych do leczenia operacyjnego. Obserwacja tych chorych potwierdza ich korzystny wpływ na przebieg okresu okołooperacyjnego. Dzieje się tak w związku z wielokierunkowym działaniem statyn. Szczególnie korzystny wpływ stosowania tych leków obserwuje się u pacjentów poddawanych leczeniu kardiochirurgicznemu oraz operacjom naczyniowym. Badania pokazują, że leczenie statynami redukuje liczbę zdarzeń sercowych w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddanych np. otwartym operacjom naprawczym tętniaka aorty, rewaskularyzacjom tętnic obwodowych lub endarterektomii tętnic szyjnych. Poza działaniem hipolipemizującym statyny mają również działanie przeciwzapalne. Obniżają ryzyko uogólnionego zakażenia.

ABSTRACT

The use of statins is widespread and many patients presenting for surgery are regularly taking them. There are clinical evidences that statins have beneficial effects, including reducing the perioperative risk of complications. This review addresses the pleiotropic effects of statins. Especially advantageous influence has been observed of numbers of patients presenting for cardiac or vascular surgery. The clinical evidence shows that statin use in the perioperative period reduces numbers of cardiac events after open aortic aneurysm repair, peripheral revascularizations or carotid endarterectomy. There is evidence that statins have beneficial anti- inflammatory actions beyond their lipid lowering effects. Statins decrease risk of sepsis.

POPRZEDNIE NUMERY