Bartosz J. Sapilak

 

Fakty i mity na temat antybiotykoterapii

Facts and myths about antibiotic therapy Medycyna Faktów 2020; 3(48): 289-293. DOI: 10.24292/01.MF.0320.3
STRESZCZENIE

Oporność patogenów na antybiotyki staje się obecnie poważnym problemem klinicznym. Zwiększa ona koszty leczenia i jest powodem niepowodzeń terapii. Nie można jej wyeliminować, należy jednak przestrzegać zasad prostej prewencji. Po pierwsze, nie ordynować chemioterapeutyków w terapii infekcji wirusowych i leczenia objawowego, po wtóre, dbać o dobór odpowiednio wysokiej dawki, przestrzegać regularnego przyjmowania leku i nie skracać zalecanego czasu terapii. Ważny jest również właściwy wybór substancji czynnej, który powinien być uwarunkowany spodziewaną wrażliwością bakterii, lokalizacją stanu zapalnego i wiekiem chorego. Nie należy zapominać o terapii towarzyszącej, w tym o zaleceniu probiotyku i ochrony przeciwgrzybiczej.

ABSTRACT

Resistance to antibiotics is becoming a serious clinical problem. It increases the cost of treatment and is the reason for the failure of therapy. It cannot be eliminated, but the principles of prevention must be respected. First, do not prescribe chemotherapeutics in the therapy of viral infections and symptomatic treatment, after the second care to the selection of a sufficiently high dose, recommend regular intake of the drug and do not shorten the time of therapy. It is also important to choose the right active substance, which should be conditioned by the expected sensitivity of bacteria, the localization of inflammation and the age of the patient. Do not forget about the accompanying therapy, including the ordination of the probiotic and antifungal protection.

POPRZEDNIE NUMERY