Kajetan Juszczak, Tomasz Drewa

  

Nieuroselektywne i uroselektywne leki α1-adrenolityczne w codziennej praktyce urologicznej – pojedynek

Non-uroselective and uroselective α1-adrenolitics in everyday urological practice – the duel Medycyna Faktów 2020; 3(48): 275-278. DOI: 10.24292/01.MF.0320.1
STRESZCZENIE

Leki α1-adrenolityczne są często uważane za leczenie pierwszego rzutu dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych w przebiegu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego ze względu na ich szybki początek działania, dobrą skuteczność oraz niską częstość i nasilenie działań niepożądanych. Leki α1-adrenolityczne dzieli się na nieuroselektywne oraz uroselektywne. W pracy porównano dwa leki, takie jak doksazosyna i tamsulosyna. Przedstawiony pojedynek i jego rezultat mogą pomóc w wyborze najlepszej opcji leczniczej dla konkretnego pacjenta z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

ABSTRACT

α1-adrenolitics are often considered the first-line treatment of lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia (BPH) due to their quick onset of action, good efficacy and low frequency and severity of side effects. α1-adrenolitics are divided into non-uroselective and uroselective. The study compared two drugs, such as doxazosin and tamsulosin. The presented duel and its result may help in choosing the best treatment option for a specific patient with benign prostatic hyperplasia.

POPRZEDNIE NUMERY