Ewelina Zamecka, Paulina Ładak, Aneta Mrozińska, Anna Sobieszek, Marek Kuch

 

Co nowego w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2019? Wytyczne dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu sercowo-naczyniowego

What is new in 2019 ESC Clinical Practice Guidelines? Guidelines for diabetes, pre-diabetes and cardiovascular disease Medycyna Faktów 2019; 4(45): 358-361. DOI: 10.24292/01.MF.0419.9
STRESZCZENIE

Rosnąca zapadalność na cukrzycę oraz nowe możliwości leczenia spowodowały konieczność uaktualnienia wcześniejszych wytycznych. W artykule omówiono wybrane zmiany w wytycznych ESC 2019 dotyczących cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu sercowo-naczyniowego. Szczególny nacisk położono na prawidłowe oszacowanie ryzyka sercowo-naczyniowego, cele leczenia oraz nowe grupy leków.

ABSTRACT

The increasing prevalence of diabetes with the novel treatment opportunities, shows the relevance of an update to the earlier guidelines. The review discusses selected changes in the new ESC 2019 guidelines on the managment of diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases. The focus is on proper cardiovascular risk management, new drug classes and setting treatment goals.

POPRZEDNIE NUMERY