Dominika Dudek

 

Miejsce lamotryginy w zaburzeniach afektywnych

Lamotrigine in affective disorders Medycyna Faktów 2019; 4(45): 344-348. DOI: 10.24292/01.MF.0419.6
STRESZCZENIE

Lamotrygina jest lekiem przeciwdrgawkowym, który został wprowadzony do leczenia padaczki, a następnie choroby afektywnej dwubiegunowej. Mechanizm jej działania wiąże się z blokowaniem zależnych od napięcia kanałów sodowych i uwalniania aminokwasów pobudzających, przede wszystkim glutaminianu. Lamotrygina jest skuteczna przede wszystkim w profilaktyce nawrotów depresji i w leczeniu epizodów depresyjnych u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Może znaleźć zastosowanie w trudnych sytuacjach klinicznych, co zostało przedstawione w tym artykule.

ABSTRACT

Lamotrigine is an anticonvulsant medication to treat epilepsy and bipolar disorder. The mechanism of its action is connected with blocking voltage-dependent sodium channels and the release of excitatory amino acids, mainly glutamate. Lamotrigine is most effective for preventing the recurrent depressive episodes of bipolar disorder and for the treatment of bipolar depression. It can be used in some difficult clinical situations, what is presented in this paper.

POPRZEDNIE NUMERY