Piotr Gajda, Katarzyna Pasterczyk-Bielska, Grzegorz Dzida

 

Profile pacjentów, u których warto stosować metforminę

Patients’ profiles in whom it is worth to use metformin Medycyna Faktów 2019; 4(45): 340-343. DOI: 10.24292/01.MF.0419.5
STRESZCZENIE

Metformina jest podstawowym lekiem doustnym w terapii cukrzycy typu 2. Powinna być wykorzystywana na każdym etapie leczenia, również w trakcie insulinoterapii. Jej stosowanie zalecane jest w stanach przedcukrzycowych, w inauguracji leczenia, w monoterapii, a także z innymi lekami doustnymi oraz insuliną. Ponadto znane są korzyści ze stosowania metforminy w zespole policystycznych jajników. Głównym przeciwwskazaniem do terapii metforminą jest niewydolność nerek. Gdy eGFR obniży się do 44–30 ml/min/1,73 m2, należy zredukować dawkę o połowę, poniżej 30 ml/min/1,73 m2 stosowanie metforminy jest przeciwwskazane.

ABSTRACT

Metformin is main drug in type 2 diabetes mellitus therapy. It is recommended to use it at every stage of treatment, also during insulin therapy. This drug should be used in prediabetes, type 2 diabetes mellitus as monotherapy and in conjunction with other oral drugs and with the insulin. Moreover, there are benefits from using metformin in polycystic ovary syndrome. Main contraindication to use metformin is renal failure. While eGFR is within the range of 44–30 ml/ min/1,73 m2 it is necessary to reduce 50% of dose. If eGFR decrease under 30 ml/min/1,73 m2, using of metformin is forbidden.

POPRZEDNIE NUMERY