Wiktor Wójcik, Daniel Śliż

  

Witamina C w codziennej praktyce lekarskiej – fakty i mity

Vitamin C – facts and myths in everyday medical practice Medycyna Faktów 2019; 4(45): 307-314. DOI: 10.24292/01.MF.0419.1
STRESZCZENIE

Leki i suplementy diety dostępne bez recepty stosowane są nie tylko w samoleczeniu na podstawie doświadczenia życiowego i reklam medialnych, ale również zalecane przez lekarzy w codziennej praktyce. W XXI w. oprócz książkowej wiedzy i doświadczenia klinicznego lekarze dostali do ręki potężne narzędzie sankcjonujące podejmowanie takich, a nie innych decyzji – Evidence Based Medicine. W niniejszym opracowaniu chcielibyśmy się przyjrzeć, jak w świetle medycyny opartej na faktach wygląda pozycja stosowanych od lat w różnych wskazaniach preparatów witaminy C.

ABSTRACT

There are many over-the-counter drugs and dietary supplements that are used not only in self-medication, but also commonly recommended by physicians in everyday practice. XXI century has expanded the pool of medical knowledge on which practitioners base their clinical decisions by bringing them a powerful tool – Evidence Based Medicine. In this review we have focused on what place in modern medicine and what indications are there for vitamin C in face of Evidence Based Medicine.

POPRZEDNIE NUMERY