Tomasz Szafrański

Olanzapina, aripiprazol, amisulpryd i kwetiapina – powody zastosowania w terapii schizofrenii

Olanzapine, aripiprazole, amisulpride and quetiapine – the reasons to use it in the schizophrenia treatment Medycyna Faktów 2019; 1(42): 75-79. DOI: 10.24292/01.MF.0119.13
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych cech amisulprydu, aripiprazolu, kwetiapiny i olanzapiny – 4 często stosowanych leków przeciwpsychotycznych. Wskazano najważniejsze różnice w profilu działania klinicznego i profilu tolerancji. Znajomość tych cech pozwala na dokonywanie bardziej zindywidualizowanych wyborów w leczeniu chorych na schizofrenię.

ABSTRACT

The main objective of this article is to provide basic information about four commonly used antipsychotic drugs: aripiprazole, amisulpride, olanzapine and quetiapine. Main differences in their efficacy against positive, negative, cognitive and depressive symptoms of schizophrenia are summarized. Using a framework that balances clinical profile of the drug and the tolerability and safety concerns allow to make more individualised treatment choices for patients suffering from schizophrenia.

POPRZEDNIE NUMERY