Aleksandra Szymborska-Kajanek, Marta Wróbel, Dominika Rokicka, Krzysztof Strojek

Powody, dla których warto zastosować metforminę o przedłużonym uwalnianiu (XR)

Reasons to use extended-release metformin (XR) Medycyna Faktów 2019; 1(42): 64-68. 10.24292/01.MF.0119.11
STRESZCZENIE

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą wymagającą intensywnego leczenia już od chwili rozpoznania. Lekiem, po który sięga się najczęściej w cukrzycy typu 2, jest metformina. Na rynku dostępne są preparaty metforminy o natychmiastowym (IR, immediate release), powolnym (SR, slow release) i przedłużonym (XR, extended release) uwalnianiu. W niniejszej pracy przedstawiono powody, dla których warto stosować preparat metforminy o przedłużonym uwalnianiu.

ABSTRACT

Diabetes, being a chronic disease, requires intensive treatment already at the time of diagnosis. Metformin is a first-line pharmacological treatment for patients with type 2 diabetes. Among the metformin preparations available on the market, there are mentioned the following types: immediate release IR, slow release SR or extended release XR. In this article, the reasons for using extended-release formulation of metformin are proposed.

POPRZEDNIE NUMERY