Magdalena Szczypek, Piotr Gietka

10 faktów na temat pantoprazolu

10 facts about pantoprazole Medycyna Faktów 2019; 1(42): 59-62. DOI: 10.24292/01.MF.0119.10
STRESZCZENIE

Pantoprazol jest lekiem z grupy inhibitorów pompy protonowej o szerokim zastosowaniu w leczeniu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, zależnych od wydzielania kwasu solnego w żołądku. Stanowi lek pierwszego rzutu ze względu na wysoką skuteczność w ich leczeniu oraz łagodzeniu związanych z nimi dolegliwości. Wykazuje małe ryzyko interakcji, dzięki czemu może być bezpiecznie stosowany u osób z wieloma chorobami przewlekłymi, w tym wśród pacjentów stosujących leczenie przeciwpłytkowe, osób starszych, z niewydolnością nerek i niewydolnością wątroby w stopniu A i B według skali Childa–Pugha.

ABSTRACT

Pantoprazole is a proton pump inhibitor which is used for the treatment of upper gastrointestinal track diseases as a drug of a first choice because of its efficiency in a treatment and relieving symptoms. It has been shown to have a lower risk of interactions so it can be use safely in patient populations with a multiple diseases including patients during antiplatelets therapy, elderly, patients with renal failure and liver dysfunction (CHILDS class A/B).

POPRZEDNIE NUMERY