Marcin Barylski

10 faktów o ezetymibie

10 facts about ezetimibe Medycyna Faktów 2019; 1(42): 55-58. DOI: 10.24292/01.MF.0418.16
STRESZCZENIE

Ezetymib posiada odmienny od statyn mechanizm działania hipolipemizującego, nie wchodzi w interakcje z substancjami metabolizowanymi przez cytochrom P450, zwiększa siłę działania hipolipemizującego każdej dowolnej statyny i poprawia rokowanie sercowo-naczyniowe. Jest stosowany jako lek drugiego rzutu w połączeniu ze statynami, kiedy cel terapeutyczny nie został osiągnięty pomimo podawania maksymalnej tolerowanej dawki statyny lub u pacjentów nietolerujących statyn bądź z przeciwwskazaniami do ich stosowania.

ABSTRACT

Ezetimibe has a different mechanism of lipid-lowering action than statins, does not interact with substances metabolized by cytochrome P450, increases the hypolipemic effect of any statin and improves the cardiovascular outcome. It is used as a second-line drug in combination with statins, when the therapeutic target has not been achieved despite the administration of a maximum tolerated dose of statin or in patients with intolerance to statins or contraindications to their use.

POPRZEDNIE NUMERY