Monika Bargieł, Jacek Sawicki, Kamila Szymańska

Zawał serca w EKG – jak rozpoznać podłoże niedokrwienne zmian odcinka ST

Myocardial infarction in ECG – how to diagnose ischemic underlying cause of ST segment change Medycyna Faktów 2019; 1(42): 50-51. DOI: 10.24292/01.MF.0119.9
STRESZCZENIE

Standardowy, 12-odprowadzeniowy zapis EKG jest jednym z podstawowych badań, które powinniśmy ocenić u pacjenta z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego. Przedstawiamy opis przypadku oraz zapis EKG 82-letniego mężczyzny z ostrym zawałem serca STEMI przegrody międzykomorowej, ściany przedniej i bocznej.

ABSTRACT

The standard 12 lead ECG is one of the basic parameters witch should be analysed when we suspect the acute myocardial infarction. In the article we present the ECG of 82-yeard-old man with acute ST elevation myocardial infarction of interventricular septum, anterior and lateral walls.

POPRZEDNIE NUMERY