Marta Anna Durka-Kęsy

Zastosowanie gabapentyny w leczeniu bólu neuropatycznego – opis przypadków

Appliance of gabapentin in the treatment of neuropathic pain – a cases’ report Medycyna Faktów 2019; 1(42): 44-47. DOI: 10.24292/01.MF.0119.8
STRESZCZENIE

Ból neuropatyczny jest spowodowany uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego. Pojawia się w przebiegu licznych chorób, m.in. polineuropatii cukrzycowej lub polineuropatii o innej etiologii, neuralgii nerwu trójdzielnego, neuralgii popółpaścowej oraz zespołów korzeniowych. Typową cechą bólu neuropatycznego jest zła reakcja na standardowe leczenie przeciwbólowe. W jego leczeniu lekami pierwszego wyboru są leki przeciwpadaczkowe (gabapentyna i pregabalina, ewentualnie karbamazepina) oraz leki przeciwdepresyjne (amitryptylina i duloksetyna). W przypadku niedostateczej skuteczności powyższych leków można rozważyć dołączenie acetaminofenu lub opioidu, np. tramadolu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) nie są skuteczne w leczeniu bólu neuropatycznego [1, 2].

ABSTRACT

Neuropathic pain is caused by damage to the peripheral or central nervous system. It appears in the course of numerous diseases including diabetic polyneuropathy or polyneuropathy with a different etiology, trigeminal neuralgia, postherpetic neuralgia and root syndromes. A typical feature of neuropathic pain is poor response to standard analgesia. In the treatment of neuropathic pain, the first-line drugs are antiepileptic drugs (gabapentin and pregabalin, or carbamazepine) and antidepressants (amitriptyline and duloxetine). In the case of insufficient efficacy of the above drugs, the addition of acetaminophen or opioid (for example tramadol) may be considered. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are not effective in the treatment of neuropathic pain [1, 2].

POPRZEDNIE NUMERY