Magdalena Kowalska

Miejsce lamotryginy w leczeniu padaczki – opis przypadków

The role of lamotrigine in the treatment of epilepsy – a cases’ report Medycyna Faktów 2019; 1(42): 40-43. 10.24292/01.MF.0119.7
STRESZCZENIE

W pracy przeanalizowano przypadki zastosowania lamotryginy u osób wymagających zachowania szczególnej ostrożności w leczeniu. Lamotrygina zapewnia optymalną kontrolę choroby przed zajściem w ciążę, co daje duże szanse na utrzymanie tego stanu w okresie ciąży, a brak działania teratogennego umożliwia kontynuację podawania leku. Chorzy ze współwystępującymi zaburzeniami nastroju odnoszą dodatkowe korzyści z terapii lamotryginą ze względu na stabilizujący wpływ leku na błony neuronalne i hamowanie uwalniania glutaminianu, co wpływa przeciwdepresyjnie i normotymicznie. Działanie to jest na tyle silne, że obecnie lamotrygina ma zarejestrowane wskazanie w zapobieganiu epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których dominują epizody depresyjne.

ABSTRACT

In the article, we investigate the use of lamotrigine in patients required special caution during the epilepsy treatment. Lamotrigine provides optimal control of the disease before pregnancy, which gives a chance to maintain this state during pregnancy. Lamotrigine has not got a teratogenic effect, that’s why it can be administrated during pregnancy. In patients with comorbid mood disorders, lamotrigine is stabilizing neuronal membranes and inhibition of glutamate release, both cause the antidepressant and normothymic effect. This effect is so strong that currently, lamotrigine has a registered indication in the prevention of depressive episodes in patients with bipolar I disorder, in whom depressive episodes predominate.

POPRZEDNIE NUMERY