Rafał Pawliczak

Antywirusowe działanie ambroksolu – komentarz do badań

Ambroxol and its anti-viral activity. A commentary to human and animal studies Medycyna Faktów 2019; 1(42): 28-31. DOI: 10.24292/01.MF.0119.4
STRESZCZENIE

Leki wpływające na wydzielanie i usuwanie wydzieliny w drogach oskrzelowych są jednymi z najczęściej stosowanych w praktyce lekarskiej. Wykorzystuje się je przede wszystkim w infekcjach wirusowych układu oddechowego, a także pomocniczo w leczeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Czy wszystkie leki z tej grupy są podobne? Nie. Omawiany w niniejszej pracy ambroksol ma wyraźne i udokumentowane działanie przeciwwirusowe, hamuje rozmnażanie się wirusów grypy i rynowirusów. Lek może skracać czas trwania infekcji wirusowej dróg oddechowych oraz zmniejszać liczbę zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

ABSTRACT

Mucolytic and mucokinetic agents are widely utilized in everyday clinical practice. They are prescribed mostly in upper and lower airway infections, as well in chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease treatment. Are they all identical? No. Some of them have extra properties, and could deliver some additional benefits. In this short review we focused on ambroxol. Ambroxol delivers well documented antiviral activity, decreasing RV and influenza proliferation rate. Therefore, ambroxol might decrease the length of rhinoviral and influenza airway infections, as well could be useful in chronic obstructive pulmonary disease exacerbations prevention.

POPRZEDNIE NUMERY