Bartosz J. Sapilak

Sambucus nigra L. – przegląd badań naukowych

Sambucus nigra L. – review of scientific studies Medycyna Faktów 2019; 1(42): 19-25. DOI: 10.24292/01.MF.0119.3
STRESZCZENIE

Bez czarny (Sambucus nigra L.) należy do popularnych farmaceutyków pochodzenia naturalnego. Wykorzystywany jest głównie w terapii infekcji górnych dróg oddechowych, wykazuje jednak znacznie szersze możliwości terapeutyczne. Liczba opracowań dotyczących medycznego wykorzystania rośliny przekracza 150 publikacji opisujących 41 wskazań leczniczych. W opracowaniu przedstawiono najciekawsze z nich wraz z analizą wybranych prac badawczych.

ABSTRACT

Elderberry (Sambucus nigra l.) belongs to the popular pharmaceutical drugs of natural origin. It is mainly used in the treatment of upper respiratory tract infections, however it has wider therapeutic potential. The number of medical studies on elderberry exceeds 150 publications describing 41 therapeutic indications. In the work the most interesting of them are presented along with the analysis of selected papers.

POPRZEDNIE NUMERY