Katarzyna Włodarek, Jacek Szepietowski

 

Rola podłoża w lecznictwie dermatologicznym

The role of vehicles in dermatological treatment Medycyna Faktów 2018; 2(39): 151-155. DOI: 10.24292/01.MF.0218.8
STRESZCZENIE

Leczenie miejscowe odgrywa istotną rolę w dermatologii ze względu na zaletę bezpośredniego dostępu zmian skórnych, a także ograniczone działania niepożądane i nieznaczne efekty ogólnoustrojowe leków stosowanych tą drogą. Działanie preparatów miejscowych zależy nie tylko od substancji czynnej, ale w dużym stopniu również od rodzaju użytego podłoża. Biorąc pod uwagę charakterystyczne właściwości podłoża, przy jego wyborze należy uwzględnić rodzaj i lokalizację zmian skórnych, ostrość procesu zapalnego oraz oczekiwany efekt kliniczny. Ponadto rodzaj nośnika wpływa na szybkość wchłaniania leku, siłę działania substancji aktywnej, a także akceptację przez pacjenta formy terapii i jego współpracę w procesie leczenia. Na rynku farmaceutycznym wciąż pojawiają się nowe preparaty łączące właściwości różnych typów nośników. Wyzwaniem jest obecnie tworzenie podłoży, które zapewnią jak największą skuteczność terapii przy jednocześnie akceptowalnych właściwościach kosmetycznych. Ostateczny efekt terapii zależy bowiem w dużej mierze od przestrzegania przez pacjentów zaleceń lekarskich i ich współpracy w procesie leczenia.

ABSTRACT

Topical treatment plays an important role in the dermatology. Its main advantage is direct access to the skin lesions and slight systemic influence connected with narrow spectrum of adverse events. Treatment impact of topical formulations depends not only on active substance, but also to a large extent on base that is used. Taking into consideration specific properties of the vehicle one should choose its adequate type depending on the character and localization of the skin lesions, the severity of the inflammation process and the clinical effect that we would like to achieve. Type of the vehicle has an influence on the absorption rate and the strength of the active substance. It also plays a crucial role in the acceptance of this form of therapy by the patient and the compliance in the course of treatment. New forms of the medicaments which combine features of different types of mediums make market debuts. Nowadays, creating vehicles that would provide high effectiveness of the therapy with an acceptable cosmetic properties, is a great challenge. The final effect of the therapy depends mainly on the patient compliance.

POPRZEDNIE NUMERY