Szymon Price, Agata Rawiak, Marta Pazio, Natalia Wójcik, Wojciech Braksator, Wojciech Król

 

Zanieczyszczenia powietrza – co można zrobić?

What can be done about air pollution? Medycyna Faktów 2018; 2(39): 143-149. DOI: 10.24292/01.MF.0218.7
STRESZCZENIE

Zanieczyszczenie powietrza stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie, a najbardziej podatne na jego szkodliwe działanie są osoby starsze oraz pacjenci z chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. W Polsce stężenia zanieczyszczeń są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej, a wiedza społeczeństwa o źródłach i wpływie zanieczyszczeń na zdrowie jest bardzo niska. Istotną rolę w informowaniu o zanieczyszczeniu powietrza, jego skutkach zdrowotnych i sposobach ochrony powinni odgrywać lekarze, przekazując krótkie, dostosowane do danej osoby komunikaty. Pacjenci mogą podjąć szereg działań zmniejszających wpływ zanieczyszczeń na ich zdrowie, m.in.: dostosowanie wychodzenia na zewnątrz do aktualnego poziomu zanieczyszczeń, korzystanie z domowych filtrów powietrza HEPA oraz poruszanie się w oddaleniu od głównych dróg. Ważne jest, by pacjenci wiedzieli, gdzie znaleźć rzetelne informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczeń oraz jakie działania mogą podjąć.

ABSTRACT

Air pollution is one of the main causes of mortality worldwide. The most susceptible groups include the elderly and patients suffering from cardiovascular and respiratory diseases. Air pollution concentrations in Poland are among the worst in the European Union. Awareness of the sources and health impact of pollution is very low. Doctors should play an essential role in informing patients about air pollution, its consequences and actions that can be taken against it. Information should be concise and adjusted to individual. Many actions can be taken to reduce negative health effects of pollution: adjusting daily activity to pollution levels, using home air cleaners with HEPA filters and avoiding busy roads. It is important that patients know where to find reliable information about air pollution and what they can do to reduce personal exposure.

POPRZEDNIE NUMERY