Agnieszka Maksymiuk-Kłos, Katarzyna Szwajkowska, Paweł Piątkiewicz

 

Syrop glukozowo-fruktozowy – czy naprawdę jest się czego bać?

High-fructose corn syrup – is there really anything to be afraid of? Medycyna Faktów 2018; 2(39): 137-142. DOI: 10.24292/01.MF.0218.6
STRESZCZENIE

Cukier spożywczy, czyli sacharoza, jako substancja słodząca znany jest od wieków. Europejczycy poznali sukkar ok. 327 r. p.n.e. po podbojach Wschodu przez Aleksandra Macedońskiego, jednakże rozpowszechnienie cukru spożywczego nastąpiło dopiero w XIX w. Chęć obniżania kosztów produkcji towarów spożywczych zmotywowała producentów do poszukiwania innych substancji słodzących. Obecnie najpopularniejszy jest syrop glukozowo-fruktozowy pozyskiwany z przetworzonej kukurydzy, składający się w 45% z glukozy i w 55% z fruktozy (HFCS-55) lub w 42% z fruktozy i w 58% z glukozy (HFCS-42). Wraz z jego popularyzacją pojawiły się pytania o jego wpływ na ludzki organizm oraz występowanie chorób. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd aktualnej literatury na ten temat, skupiając się przede wszystkim na wpływie zawartej w syropie glukozowo-fruktozowym fruktozy na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych, układu oddechowego, cukrzycy typu 2 czy też otyłości. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że wraz ze wzrostem świadomości zdrowotnej społeczeństwa z podobnymi pytaniami będziemy się spotykać w naszych praktykach coraz częściej.

ABSTRACT

Food sugar or sucrose as a sweetener has been known for centuries. The Europeans got to know the sukkar about 327 BC after the conquests of the East by Alexander of Macedon. However, the spread of food sugar in Europe took place in the 19th century. The desire to reduce the costs of food production has motivated manufacturers to look for other sweeteners. Currently, the most popular is high-fructose corn syrup obtained from processed maize, consisting of 45% glucose and 55% fructose (HFCS-55) or 42% fructose and 58% glucose (HFCS-42). When the syrup became popular, questions about its impact on the human body and the occurrence of diseases appeared. This article presents an overview of current literature on this subject, focusing primarily on the effect of high-fructose corn syrup on the occurrence of cardiovascular diseases, cancer, respiratory diseases, type 2 diabetes or obesity. This topic is important because the health awareness of the society is growing, and similar questions will be asked more often in our practices.

POPRZEDNIE NUMERY