Wojciech Kozubski

 

Otępienie, choroba Alzheimera, możliwości terapeutyczne. Częste pytania i wątpliwości

Dementia, Alzheimer’s disease and therapeutic possibilities. Common questions and answers Medycyna Faktów 2018; 2(39): 130-136. DOI: 10.24292/01.MF.0218.5
STRESZCZENIE

Artykuł omawiając podstawy pojęciowe otępienia, w tym głównie choroby Alzheimera (AD), skupia się przede wszystkim na ujętych wieloaspektowo zagadnieniach terapeutycznych. Omawiane są główne grupy leków stosowanych w AD i podstawy patofizjologiczne terapii. Zagadnienia terapeutyczne obejmują także nowe formy leków – preparaty dezintegrujące się w jamie ustnej, preparaty płynne i transdermalne. Stanowią one istotne udogodnienie sposobu leczenia AD, zarówno dla pacjenta, jak i opiekuna. W artykule omówiono także problem zaburzeń zachowania i pojawiania się objawów psychologicznych w przebiegu choroby oraz zakres postępowania terapeutycznego w tych sytuacjach. W zakończeniu artykułu przedstawiono propozycję schematu postępowania terapeutycznego w AD – począwszy od stanu łagodnych zaburzeń poznawczych do rozwiniętej postaci choroby, uwzględniając kolejne progi modyfikacji leczenia.

ABSTRACT

The article presents the basic descriptions of dementia, particularly of Alzheimer type, and focuses on therapeutic problems of Alzheimer’s disease (AD). Main groups of drugs used in AD with the pathophysiologic background are presented. A The article describes also new drug modalities in AD (oral disintegrating tablets, liquid preparations and transcoutaneous patches) with the recommendations to special groups of patients. The behavioral and psychopathologic problems in AD patients and the proposed therapeutic measures are showed. In the end of the text the scheme of therapeutic proceeding in AD, according to the patient’, is included.

POPRZEDNIE NUMERY