Paweł Balsam

 

10 faktów o te rapii cilostazolem w kardiologii

10 facts about cilostazol therapy in cardiology Medycyna Faktów 2018; 2(39): 125-128. DOI: 10.24292/01.MF.0218.4
STRESZCZENIE

Cilostazol jest wskazany w leczeniu objawowym chromania przestankowego. Jego skuteczność wynika z działania plejotropowego – rozszerzania naczyń i efektu przeciwpłytkowego. Dzięki temu wpływa na wydłużenie dystansu chromania przestankowego, co przekłada się na poprawę jakości życia u pacjentów z chorobą tętnic kończyn dolnych. W artykule uwzględniono 10 faktów, które mogą pomóc w stosowaniu leku u pacjentów ze współistniejącymi problemami kardiologicznymi.

ABSTRACT

Cilostazol is indicated for the symptomatic treatment of intermittent claudication. Its effectiveness results from pleiotropic effects: vasodilatation, antiplatelet effect. Thanks to this, it affects the extension of the distance of intermittent claudication, which translates into an improvement in the quality of life among patients with arterial disease of the lower limbs. The article includes 10 facts that may help in the use of the drug in patients with co-existing cardiac problems.

POPRZEDNIE NUMERY