Anna Antosik-Wójcińska

 

Zastosowanie praktyczne duloksetyny w terapii depresji i lęku. Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości

Practical application of duloxetine in the treatment of depression and anxiety. Frequently asked questions and doubts Medycyna Faktów 2018; 2(39): 112-117. DOI: 10.24292/01.MF.0218.2
STRESZCZENIE

W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji porównujących duloksetynę z innymi lekami przeciwdepresyjnymi. Dodatkowo rosnąca liczba doświadczeń ze stosowaniem duloksetyny w różnych populacjach pozwala na wyciągnięcie wniosków oraz zarówno usytuowanie jej wśród pozostałych leków przeciwdepresyjnych, jak i wyodrębnienie grup pacjentów, którzy mogą w szczególności odnieść korzyści z leczenia nią. W artykule podsumowano obecny stan wiedzy na temat praktycznego zastosowania duloksetyny w terapii depresji i lęku, odnosząc się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości.

ABSTRACT

In recent years, a number of articles comparing duloxetine with other antidepressants have been published. Increasing experience with the use of duloxetine in different populations allows to draw conclusions and to compare duloxetine with other antidepressants, as well as to identify populations of patients who may in particular benefit from the treatment with duloxetine. The article summarizes the current state of knowledge on the practical use of duloxetine in the treatment of depression and anxiety, referring to the most frequently asked questions and doubts.

POPRZEDNIE NUMERY