Łukasz Kubaszewski, Paweł Piątkowski

 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania diklofenaku w ampułkach w zabiegach jonoforezy w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu

Efficacy and safety of iontophoresis with diclofenac ampoules in the treatment of motor organ diseases and injuries Medycyna Faktów 2018; 2(39): 108-111. DOI: 10.24292/01.MF.0218.1
STRESZCZENIE

Ideą farmakoterapii w leczeniu zespołów bólowych narządu ruchu jest hamowanie procesów zapalnych o charakterze lokalnym w obrębie mięśni, więzadeł i powięzi. Jedną z lepiej poznanych grup leków o działaniu przeciwzapalnym są niesteroidowe leki przeciwzapalne. Do najczęściej stosowanych związków z tej grupy należy diklofenak. Najczęstszą formą podania jest postać doustna. Pozostałe formy podawania niesteroidowych leków przeciwzapalnych obejmują podanie parenteralne (dożylne i domięśniowe) oraz stosowanie miejscowe. Lek ten może być podany również poprzez zabieg fizykoterapeutyczny – jonoforezę. Jonoforeza (lub jontoforeza) polega na wprowadzaniu do tkanek zdysocjowanych leków siłami pola elektrycznego. Proces ten zachodzi dzięki samorzutnemu rozpadowi w roztworach wodnych cząstek elektrolitów na jony.

ABSTRACT

The idea of pharmacotherapy in the treatment of locomotor system pain is to inhibit local inflammatory processes in the muscles, ligaments and fascia. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are one of the well-known groups of anti-inflammatory medications. Diclofenac is the most commonly used compound in this group. The most common is the oral dosage form. Other forms of non-steroidal anti-inflammatory drugs administration include parenteral (intravenous and intramuscular) and topical application. Diclofenac can be administered by iontophoresis in physical therapy. Iontophoresis (or ionophoresis) is a procedure involving the insertion of dissociated drugs into tissues by electric field forces. This process occurs due to the spontaneous dissolution of electrolyte particles into ions in water.

POPRZEDNIE NUMERY