Marcin Wełnicki, Dagmara Mirowska-Guzel, Artur Mamcarz

 

Adherencja terapeutyczna w stwardnieniu rozsianym na przykładzie leków pierwszej linii stosowanych w iniekcjach

Therapeutic adherence in multiple sclerosis. Example of the first line therapy drugs given in injections Medycyna Faktów 2018; 1(38): 70-75. DOI: 10.24292/01.MF.0118.11
STRESZCZENIE

Adherencja to termin coraz częściej omawiany w kontekście licznych schorzeń przewlekłych. Wiele z tych chorób pozostaje bezobjawowych mimo zaprzestania leczenia, a konsekwencje swoich decyzji pacjent ponosi dopiero po kilku lub nawet kilkunastu latach. Są jednak schorzenia, w których przebiegu zaprzestanie leczenia może szybko spowodować pogorszenie funkcjonowania. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące adherencji oraz przedstawiono przegląd wybranych badań dotyczących tego problemu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych lekami pierwszej linii w iniekcjach.

ABSTRACT

Adherence is an important issue in many chronic diseases. Many of those diseases remain symptomless for many years. If patient refuse to take medicines the clinical consequences often will appear after many years. In case of others the consequences appear very soon after drug discontinuation. In the article authors review selected studies concerning first line injectable therapy adherence in multiple sclerosis patients.

POPRZEDNIE NUMERY