Agnieszka Druzd-Sitek

 

11 powodów, dla których warto stosować czynniki stymulujące erytropoezę w hematoonkologii

11 reasons for ESA application in hematooncology Medycyna Faktów 2018; 1(38): 65-69. DOI: 10.24292/01.MF.0118.10
STRESZCZENIE

Objawowa niedokrwistość towarzysząca chorobie nowotworowej ma istotny wpływ na jakość życia pacjenta, która jest jednym z czynników prognostycznych dla czasu całkowitego przeżycia. W przypadku nowotworów hematologicznych anemia występuje częściej niż w guzach litych, zarówno w momencie rozpoznania choroby, jak i w trakcie jej leczenia. Terapie przeciwnowotworowe (a zwłaszcza stosowane w hematoonkologii) obarczone są znaczną mielotoksycznością, której jednym z objawów jest niedokrwistość. Zastosowanie czynników stymulujących erytropoezę u pacjentów z niedokrwistością poddanych chemioterapii jest wygodną i bezpieczną formą leczenia. Wydaje się, że w wielu przypadkach ESA mogłyby zastąpić transfuzje koncentratu krwinek czerwonych. Warunkiem skutecznego i bezpiecznego leczenia niedokrwistości za pomocą ESA u pacjentów poddanych chemioterapii jest zastosowanie ich zgodnie z rekomendacjami ekspertów.

ABSTRACT

Symptomatic anemia associated with cancer has a significant impact on the quality of life of the patient, which is one of the prognostic factors for the overall survival. In the case of hematological cancers, anemia occurs more frequently than in solid tumors, both at the time of the diagnosis of the disease and during its treatment. Tumor therapies (especially those used in hematooncology) have significant myelotoxicity, one of which is anemia. The use of ESA (Erythropoiesis Stimulating Agents) in patients with anemia undergoing chemotherapy is a convenient and safe form of therapy. It seems that in many cases ESA could replace transfusions of red blood cell concentrate. The condition for an effective and safe treatment of anemia by ESA in patients undergoing chemotherapy is to use them in accordance with experts recommendations.

POPRZEDNIE NUMERY