Dominika Dąbrowska, Artur Mamcarz

 

3 przypadki pacjentów, u których warto stosować ramipryl

3 patients in whom it is worth to use ramipril Medycyna Faktów 2018; 1(38): 45-48. DOI: 10.24292/01.MF.0118.7
STRESZCZENIE

Praca przedstawia charakterystykę 3 pacjentów z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego z towarzyszącymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Szczegółowo omówiono grupy chorych, u których ACE-inhibitory są optymalnym lekiem zarówno w monoterapii, jak i w terapii skojarzonej.

ABSTRACT

The work presents the characteristics of 3 patients with hypertension with associated cardiovascular risk factors. The patients in whom ACE-inhibitors are the optimal drug both in monotherapy and combination therapy are discussed in detail.

POPRZEDNIE NUMERY