Dorota Kuzemko-Baranowska, Piotr Gajda, Grzegorz Dzida

 

Pochodne sulfonylomocznika ciągle skuteczne w codziennej praktyce diabetologicznej

Sulphonylurea derivatives are still efficacious in daily anti-diabetes clinical practice Medycyna Faktów 2018; 1(38): 25-30. DOI: 10.24292/01.MF.0118.4
STRESZCZENIE

Od kilkunastu lat obserwujemy ogromny postęp w rozwoju terapii cukrzycy typu 2. Poszukujemy leków najskuteczniej poprawiających wyrównanie metaboliczne, ograniczających ryzyko sercowo- naczyniowe, zmniejszających występowanie epizodów hipoglikemii, a także działających plejotropowo na tkanki obwodowe. Na rynku farmaceutycznym pojawiły się nowe leki przeciwcukrzycowe o innych niż dotychczasowe mechanizmach działania (m.in. leki inkretynowe, flozyny). Przeprowadzone w ostatnich latach badania kliniczne nad pochodnymi sulfonylomocznika przedstawiły stare leki w nowym świetle. Wykazały bezpieczeństwo ich stosowania oraz skuteczność w terapii poprzez efekty trzustkowe oraz pozatrzustkowe (gliklazyd MR, glimepiryd), dzięki którym niniejsze leki nadal zajmują ważne miejsce w leczeniu tej choroby cywilizacyjnej.

ABSTRACT

For a dozen or so years, we have been witnessing extraordinary advances in the treatment of type 2 diabetes. Researchers have been searching for drugs that are most effective in terms of metabolic control, reduced cardiovascular risk, reduced risk of hypoglycemic episodes, and improved pleiotropic effect. Novel anti-diabetic medications have also appeared on the market, demonstrating different mechanisms of action (e.g. incretin drugs, flosins). Additionally, the recently completed clinical trials on sulphonylurea derivatives have shed new light on that old class of drugs, demonstrating their safety and efficacy due to pancreatic and extra-pancreatic effects (gliclazide MR, glimepiride), and thus testifying to the fact that the well-known medications are still high on the list of anti-diabetic agents.

POPRZEDNIE NUMERY