Maciej Kierzkiewicz

 

Maślan sodu – skuteczny partner w terapii

Butyrate of sodium – effective partner in therapy Medycyna Faktów 2018; 1(38): 19-22. DOI: 10.24292/01.MF.0118.3
STRESZCZENIE

Kwas masłowy to organiczny związek chemiczny należący do grupy kwasów karboksylowych. Zwykle powstaje z rozkładu masła. Do organizmu dostarczany jest w pożywieniu (przede wszystkim w mleku i jego przetworach, kiszonkach), ponadto jest naturalnie produkowany przez bakterie bytujące w jelicie grubym, np. Bacillus, poprzez fermentację niestrawionych węglowodanów i oligomerów heksozy. Kwas masłowy i jego estry (maślany) mają właściwości antyoksydacyjne i są zużywane w procesach fizjologicznych przez komórki nabłonka jelitowego (enterocyty) do wytwarzania energii. W licznych badaniach potwierdzono prozdrowotne działanie maślanów (poprawa mikrobiomu jelitowego, odżywianie enterocytów, regeneracja odbudowy i integralności nabłonka jelitowego, zmniejszenie wydzielania cytokin i chemokin, złagodzenie bólów brzucha), co uzasadnia ich stosowanie w terapii różnych chorób przewodu pokarmowego. Udowodniono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania maślanów m.in. w zespole jelita nadwrażliwego, chorobach zapalnych jelit oraz zapaleniach zbiornika jelitowego – po częściowych resekcjach jelit, zaburzeniach jelitowych po antybiotykoterapii, chorobie uchyłkowej jelit czy alergiach pokarmowych.

ABSTRACT

Butyric acid is an organic chemical compound belonging to the carboxylic acids group. It usually arises from the breakdown of butter and is supplied to the body via food (especially in milk and its products, silage) and is naturally produced in the body by bacteria living in the large intestine, e.g. Bacillus by fermentation of undigested carbohydrates and hexose oligomers. Butyric acid and its esters (butyrate) have antioxidant properties and are consumed in physiological processes by intestinal epithelial cells (enterocytes) for energy production. Numerous studies confirm the health-promoting effect of butyrates (improvement of intestinal microbiome, enterocytes nutrition, regeneration of the reconstructive properties and integrity of the intestinal epithelium, reduction of cytokine and chemokine secretion, as well as alleviation of abdominal pain), which justifies their use in therapy of various gastrointestinal tract diseases. The effectiveness and safety of butyrates has been proven in, among others, irritable bowel syndrome, pouchitis (after partial intestinal resections), intestinal disorders following antibiotic therapy, diverticular colon disease (diverticulosis) or food allergies.

POPRZEDNIE NUMERY