Karolina Kupczyńska, Michał Plewka

  

Lista „Top-10” – najważniejszych osiągnięć naukowych w kardiologii w roku 2008 według American Heart Association

The American Heart Association’s „Top-10” list of the most important research advances in cardiology ‘08 Medycyna Faktów 2009; 3(4): 116-120. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY