Danuta Czarnecka, Piotr Kusak

  

Co nowego w nadciśnieniu tętniczym?

What’s new in hypertension? Medycyna Faktów 2009; 3(4): 110-114. DOI:
STRESZCZENIE

Nadciśnienie tętnicze oporne staje się kolejnym wyzwaniem dla medycyny i kardiologii. Jak wiadomo, farmakoterapia nie jest metodą terapeutyczną wystarczającą do kontroli ciśnienia w tej grupie chorych. Dlatego coraz częściej sięgamy po metody inwazyjne. W prowadzonych aktualnie badaniach klinicznych zastosowanie stymulacji baroreceptorów zatoki szyjnej przez implantowane podskórnie urządzenie skutecznie obniżało ciśnienie krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym. Podobnie ablacja unerwienia współczulnego nerek w obrębie tętnic nerkowych wykonywana przezskórnie prądem RF doprowadziła do istotnej redukcji wartości ciśnienia, utrzymującej się w 12. miesiącu po zabiegu. Obie metody wydają się nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne dla pacjentów. Konieczne są jednak duże randomizowane badania kliniczne, aby potwierdzić wspomniane efektywność i bezpieczeństwo.

ABSTRACT

Resistant hypertension begins to be another challenge for medicine and cardiology. Pharmacotherapy is a therapeutic method not efficient to control high blood pressure in this group of patients. Therefore invasive methods are more popular nowadays. In clinical researches carotid baroreflex stimulation therapy by subcutaneously implantable device efficiently reduced blood pressure in patients with resistant hypertension. Equally percutaneous radiofrequency catheterbased treatment led to significant reduction of blood pressure maintained for 12 months after procedure. Both methods seem to be efficient and safe but randomized clinical researches are necessary to confirm this fact.

POPRZEDNIE NUMERY