Marcin Grabowski

  

Jak wyniki badań klinicznych wpływają na aktualizację wskazań i zaleceń?

How the clinical trials influence update of indications and recommendations? Medycyna Faktów 2009; 3(4): 80-84. DOI:
STRESZCZENIE

Wyniki badań klinicznych przekładają się na rejestracje dla leków i zalecenia w standardach postępowania. Kolejne dane powodują dla nich zmiany w klasach zaleceń i poziomach dowodów. W artykule na kilku przykładach leków kardiologicznych przedstawiono to zagadnienie.

ABSTRACT

Clinical trials result in new indication for drugs and recommendations in treatment guidelines. Presentation of new data can lead to changes in classes and levels of evidence for recommendations. This article presents in several examples this issue.

POPRZEDNIE NUMERY