Patryk Krzyżak

Medyczne Listy Dyskusyjne

[Medical Newsgroups] Medycyna Faktów 2009; 3(4): 76-78. DOI:
STRESZCZENIE

Listy dyskusyjne są szczególnym rodzajem grup dyskusyjnych polegających na automatycznym rozsyłaniu wiadomości e-mailowych do osób zapisanych do danej listy. W bieżącym numerze zostały przedstawione wybrane polskie medyczne listy dyskusyjne.

ABSTRACT

Newsgroups is the name of the internet service enabling many persons simultaneously to lead discussion and post messages on a given subject from different locations, using e-mail client or WWW applications. The originate and functionality of newsgroups was introduced in the current issue.

POPRZEDNIE NUMERY