Stanisław Kowalewski, Artur Mamcarz

Trimetazydyna w terapii pacjentów z chorobą niedokrwienną i niewydolnością serca – przegląd badań klinicznych

The role of trimetazidine in therapy of patients with ischemic heart disease and heart insufficiency – review of clinical trials Medycyna Faktów 2009; 3(4): 53-58. DOI:
STRESZCZENIE

Leki powszechnie stosowane w terapii choroby niedokrwiennej serca działają poprzez wpływ na parametry hemodynamiczne układu sercowo-naczyniowego. Celem takiej terapii jest zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen poprzez redukcję częstości skurczów serca i wartości ciśnienia tętniczego krwi i/lub zwiększenie podaży tlenu na drodze rozszerzenia naczyń wieńcowych. Poza tymi lekami istnieje jednak grupa substancji, które wpływają na metabolizm mięśnia sercowego, nie wywołując zmian hemodynamicznych. Czołowym ich przedstawicielem jest trimetazydyna. Trimetazydyna, blokując utlenianie kwasów tłuszczowych w niedokrwionym mięśniu sercowym i nasilając tlenowe przemiany glukozy, sprawia, że mięsień sercowy oszczędniej gospodaruje swoimi ograniczonymi zasobami tlenowymi. Badania epidemiologiczne udowodniły większe narażenie na rozwój choroby niedokrwiennej serca i jej powikłań pacjentów z cukrzycą niż chorych bez cukrzycy. Chorzy ci odnoszą szczególnie dużo korzyści z dołączenia preparatów metabolicznych do standardowej terapii. Trimetazydyna poprawia pracę niedokrwionego serca jako pompy oraz korzystnie wpływa na zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego. Ponadto poprawia funkcje śródbłonka naczyniowego. Jest przy tym lekiem dobrze przez chorych tolerowanym. W licznych badaniach klinicznych udowodniono skuteczność trimetazydyny w terapii choroby niedokrwiennej i niewydolności serca, a także w ograniczaniu niekorzystnych zdarzeń towarzyszących reperfuzji po zabiegach przezskórnej angioplastyki czy wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych.

ABSTRACT

Conventional anti-anginal therapy improves myocardial ischemia through hemodynamic mechanisms. This includes decreasing the cardiac oxygen demands by reducing the heart rate and blood pressure values or increasing the cardiac oxygen supply by vasodilation. An alternative approach is to increase the cardiac work at a given level of oxygen consumed. Cardiac metabolic agents, a novel group of drugs, directly modify the use of energy substrates in the heart by inhibiting the free fatty acids oxidation and stimulating glucose oxidation. Epidemiologic studies have shown that patients with diabetes mellitus are far more likely to develop the coronary artery disease than non-diabetic patients. They are at higher risk of cardiac insufficiency as well. Although glycemic control remains the cornerstone of therapeutic approaches, newer treatment targets with the use of ‘metabolic agents’ are currently being explored. Trimetazidine protects the heart from the deleterious effects of ischemia, improves the left ventricular ejection fraction and exercise responses. Moreover, it has been shown to improve the endothelial function. Combined treatment with hemodynamic agents and trimetazidine is well-tolerated and effective in controlling the symptoms and signs of ischemia.

POPRZEDNIE NUMERY