Jacek Imiela, Grzegorz Opolski, Grażyna Rydzewska, Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Robert Małecki, Krzysztof J. Filipiak

Konsensus Grupy Roboczej powołanej przez konsultantów krajowych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, gastroenterologii i kardiologii w sprawie zasad prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych z przewodu pokarmowego w trakcie leczenia przeciwpłytkowego

Position paper of the Working Group of Three Polish National Consultants in: internal medicine, gastroenterology and cardiology concerning the rules of gastrointestinal complications’ prevention during the antiplatelet treatment Medycyna Faktów 2009; 3(4): 43-46. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY