Edyta Simońska-Cichocka, Janusz Gumprecht

Wytyczne leczenia cukrzycy 2009 – interpretacja nowych zaleceń

[Guidelines for treatment of diabetes 2009 - interpretation of new recommendations] Medycyna Faktów 2009; 3(4): 36-40. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY