Marcin Modzelewski

Korzystne działanie statyn u chorych poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym – wnioski z badań ARMYDA-ACS i ARMYDA-RECAPTURE

The beneficial effect of statin pretreatment in patients undergoing percutaneous coronary intervention – conclusions from ARMYDA-ACS and ARMYDA-RECAPTURE randomized trials Medycyna Faktów 2009; 3(4): 25-31. DOI:
STRESZCZENIE

Indukowane przez PCI procesy uszkodzenia i zapalenia związane są z częstszym występowaniem zdarzeń sercowych. Zahamowanie tych niekorzystnych zjawisk stanowi istotny element nowoczesnego leczenia chorób sercowo-naczyniowych. W kilku badaniach obserwacyjnych wykazano korzystny wpływ statyn u chorych poddawanych interwencji wieńcowej. Kardioprotekcyjny efekt statyny zastosowanej przed zabiegiem wynika prawdopodobnie z jej działań plejotropowych. ARMYDA to pierwsze randomizowane badanie, w którym wykazano, iż terapia atorwastatyną rozpoczęta na krótko przed PCI u osoby ze stabilną CHD dotąd nieprzyjmującej leku przełożyła się na zmniejszenie częstości okołozabiegowych zawałów serca. W kolejnym badaniu, o akronimie ARMYDA-ACS, podobna strategia zastosowana u chorych z ostrym zespołem wieńcowym (ACS) pozwoliła zredukować o 88% ryzyko dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ostatnio opublikowane wyniki programu ARMYDA-RECAPTURE wskazują, iż z dodatkowej dawki atorwastatyny podanej na krótko przed interwencją korzyść kliniczną odnoszą także ci chorzy, którzy już wcześniej pozostawali na przewlekłym leczeniu statyną. Taki schemat postępowania pozwolił 2,4-krotnie zmniejszyć częstość okołozabiegowych MI oraz zredukować o połowę występowanie dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wyniki przytaczanych badań potwierdzają kardioprotekcyjne działanie statyn i mogą przyczynić się do ugruntowania w codziennej praktyce klinicznej strategii opartej na uderzeniowej dawce statyny podawanej przed PCI, niezależnie od wcześniej stosowanego leczenia hipolipemizującego.

ABSTRACT

PCI-induced injury and inflammation are associated with increased incidence of adverse cardiac events following intervention. Attenuation of those detrimental effects is a key issue in cardiovascular medicine. Several observational studies have demonstrated beneficial effect of statins administered in the setting of PCI. The acute cardioprotective actions of statin therapy initiated prior to intervention is probably due to its pleiotropic effects. The original ARMYDA trial was the first to demonstrate that pretreatment with atorvastatin decreases the incidence of myocardial injury during coronary intervention in statin-naive individuals; however those study enrolled only patents with stable CHD. The aim of the subsequent ARMYDA-ACS trial was to assess whether the acute loading with high-dose atorvastatin improves clinical outcome in individuals with acute coronary syndrome (ACS) treated with PCI. This strategy also proved beneficial as it was associated with an 88% risk reduction of cardiac events at 1 month versus placebo. Considering the large proportion of patients undergoing PCI while on chronic statin therapy, it was unknown whether that group would also benefit from additional loading dose of the regimen. That issue was addressed in the recently published ARMYDA-RECAPTURE study. Reloading with a high dose of atorvastatin before PCI improved clinical outcome in patients already receiving statin therapy; it was associated with a 50% reduction of MACE at 30 days in the treated arm which was primarily driven by a 2.4-fold decrease of the incidence of periprocedural MI. These findings indicate the early cardioprotective effect of acute statin treatment and thus may support a strategy of routine loading with high-dose atorvastatin before PCI even in the background of chronic therapy.

POPRZEDNIE NUMERY