Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak

  

Wspomnienia z Kongresu American College of Cardiology w Orlando (29–31 marca 2009 r.)

[Memoirs from American College of Cardiology congress 2008 in Orlando (29–31 March 2009)] Medycyna Faktów 2009; 2(3): 82-84. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY