Marek Postuła, Dariusz Kosior

 

Pozahipotensyjne właściwości zofenoprilu – efekt grupy sulfhydrylowej

Beyond antihypertensive effect of zofenopril – sulfhydryl group effect Medycyna Faktów 2014; 4(25): 81-84. DOI:
STRESZCZENIE

Ponad 15 lat temu wykazano, że zofenopril, będący inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) z podwójną grupą sulfhydrylową, jest skuteczny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz po zawale serca. Celem tego artykułu przeglądowego jest podsumowanie informacji na temat zofenoprilu ze szczególnym uwzględnieniem właściwości fizyko-chemicznych oraz charakterystyki farmakokinetycznej i farmakodynamicznej, w tym jego wysokiej lipofilności, selektywnego hamowania ACE w mięśniu sercowym oraz usuwania wolnych rodników przez grupy sulfhydrylowe. Te właściwości odpowiedzialne są za kardioprotekcyjną aktywność zofenoprilu oraz jego wysoki potencjał w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego i ich leczeniu.

ABSTRACT

More than 15 years ago, the bi-sulfhydryl ACE-inhibitor zofenopril has shown an excellent clinical safety and efficacy in patients with hypertension and in those with myocardial infarction. The goal of this review is to summarize information on zofenopril with a particular emphasis on its physicochemical properties and pharmacodynamic/pharmacokinetic characteristics, including its high lipophilicity and selective cardiac ACE inhibition, as well as the free radical scavenging properties of its sulfhydryl group. These properties are responsible for the cardioprotective activity of zofenopril and its high potential in the prevention and therapy of cardiovascular diseases.

POPRZEDNIE NUMERY