Robert Rupiński

 

Ketoprofen – dobry przyjaciel reumatologa

Ketoprofen as a good friend of the rheumatologist Medycyna Faktów 2014; 4(25): 72-75. DOI:
STRESZCZENIE

Leczenie ketoprofenem (klasyczny niesteroidowy lek przeciwzapalny) jest skutecznym postępowaniem terapeutycznym zarówno w chorobie zwyrodnieniowej stawów, jak i w układowych chorobach tkanki łącznej przebiegających z bólem oraz zapaleniem stawów. Terapia ketoprofenem jest bezpieczna pod warunkiem uwzględnienia indywidualnych czynników ryzyka.

ABSTRACT

Successful treatment of pain and arthritis in the course of osteoarthritis or systemic connective tissue diseases is possible with classical non-steroidal anti-inflammatory drug – ketoprofen. To make the ketoprofen treatment safe, individual risk factors should be taken into consideration.

POPRZEDNIE NUMERY