Piotr Rapiejko

 

Dziesięć powodów, dla których warto wybrać bilastynę

Ten reasons for choosing bilastine Medycyna Faktów 2014; 4(25): 48-52. DOI:
STRESZCZENIE

Bilastyna jest nowym antagonistą receptora H1, pozbawionym działania sedatywnego, zarejestrowanym w leczeniu alergicznego nieżytu nosa i spojówek oraz pokrzywki. Skuteczność bilastyny jest na podobnie wysokim poziomie co innych leków antyhistaminowych II generacji. Badania na ochotnikach wykazały, że bilastyna jest szybko wchłaniana po podaniu doustnym i osiąga maksymalne stężenie w surowicy 1–1,5 h po podaniu. Wchłanianie bilastyny jest liniowe i proporcjonalne do dawki, a lek jest bezpieczny i dobrze tolerowany. Podawanie wielokrotności dawki bilastyny potwierdziło liniowość parametrów kinetycznych. Profil bezpieczeństwa w odniesieniu do działań niepożądanych jest bardzo podobny do placebo. Preparat jest niewykrywalny w mózgu. Bilastyna w dawce 20 mg nie potęguje działania alkoholu i jest podobna do placebo w testach psychomotorycznych (w teście jazdy samochodem).

ABSTRACT

Bilastine is a novel non-sedating histamine H1-receptor antagonist developed for the treatment of allergic rhinoconjunctivitis and urticaria. Bilastine has a similar efficacy to other second- generation H1-receptor. Studies in human volunteers demonstrated that bilastine is rapidly absorbed after oral treatment, reaching maximal plasma concentrations 1–1.5 h after administration. The absorption of bilastine is linear and dose-proportional; it appears to be safe and well tolerated. Multiple administration of bilastine has confirmed the linearity of the kinetic parameters. The safety profile in terms of adverse effects is very similar to placebo. The distribution in the brain is undetectable. Bilastine 20 mg does not increase alcohol effects and is similar to placebo in the driving test.

POPRZEDNIE NUMERY