Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

 

Osiem powodów, dla których warto stosować tamsulosynę w leczeniu łagodnego rozrostu stercza u pacjentów z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym

Eight reasons for using tamsulosine in patients with benign prostatic hyperplasia and arterial hypertension Medycyna Faktów 2014; 4(25): 26-31. DOI:
STRESZCZENIE

Przedstawiono aktualne poglądy na temat indywidualizacji terapii hipotensyjnej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. α1-adrenolityki nieselektywne o działaniu hipotensyjnym przestały być lekami I rzutu i nie są preferowane w takich sytuacjach klinicznych. Wzrasta zaś rola α1-adrenolityków uroselektywnych, takich jak tamsulosyna, szczególnie w formie o przedłużonym działaniu.

ABSTRACT

Current views on individualization of antihypertensive therapy in patients with arterial hypertension and benign prostatic hyperplasia are presented. α1-blockers are not first choice antihypertensive drugs in this case anymore. Thus the role of uroselective α1-blockers, such as tamsulosine, especially long acting, is growing.

POPRZEDNIE NUMERY