Patryk Krzyżak

Grupy dyskusyjne      

Newsgroups       Medycyna Faktów 2009; 2(3): 52-54. DOI:
STRESZCZENIE

Grupy dyskusyjne to nazwa usługi internetowej umożliwiającej wielu osobom jednocześnie wymianę zdań na określony temat, przy wykorzystaniu innych usług internetowych, takich jak poczta elektroniczna czy bramka WWW. W bieżącym numerze przedstawiona została historia powstania oraz zasady funkcjonowania grup dyskusyjnych.

ABSTRACT

Newsgroups is the name of the internet service enabling many persons simultaneously to lead discussion and post messages on a given subject from different locations, using e-mail client or WWW applications. The originate and functionality of newsgroups was introduced in the current issue.

POPRZEDNIE NUMERY