Marek Kuch

Komentarz: Badanie ONTARGET z perspektywy czasu. Czy jest jeszcze miejsce dla podwójnej blokady osi renina-angiotensyna-aldosteron?

[Commentary: ONTARGET study from the perspective of time. Is there still a place for double blockade of renin-angiotensin-aldosterone axis?] Medycyna Faktów 2009; 2(3): 45-49. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY